zoek een oude leer meester die foltert

zoek een oude leermeester die een toesel heeft die gelijk een horloge over heen en weer gaat met halve maan bijl die over heen slaat en stilletjes neer daalt en slaat zodanig dat de slaaf vast ligt op tafel en de slinger komt naar hem toe tot aan de buik (navel) en stopt wie van leermeester heeft zo een toestel en ook andere toestellen mogen ook bruine en getinde leermeesters zijn ouderdom is niet belanrijk maar de sessies worden door leermeesters en slaven bloot gedaan in d hoop zoiets te vinden bij leermeester bedoel toestellen en nu hoop op reactie